Trang chủ | Giới thiệu | Thống kê | RSS | Liên hệ
  albums
         
Mọi chi tiết và đóng góp vào việc Phật sự xin liên hệ : TT.Thích Chí Thiện

Số điện thoại : 0913.130.208

Số TK : LE VAN LAN , 5591.2050.99781

Hoa Đăng Di Đà 16 photos | 4434 view

Hoa Đăng 1

Hoa Đăng 2

Hoa Đăng 3

Hoa Đăng 4

Hoa Đăng 5

Hoa Đăng 6

Hoa Đăng 7

Hoa Đăng 8

Hoa Đăng 9

Hoa Đăng 10

Hoa Đăng 11

Hoa Đăng 12

Hoa Đăng 13

Hoa Đăng 14

Hoa Đăng 15

Hoa Đăng 16
Từng Bước Kinh Hành 17 photos | 6206 view

TBKH1

TBKH2

TBKH3

TBKH4

TBKH5

TBKH6

TBKH7

TBKH8

TBKH9

TBKH10

TBKH11

TBKH12

TBKH13

TBKH15

TBKH15

TBKH16

TBKH17
Khóa Tu Phật Thất 20 photos | 2959 view

KTPT1

KTPT2

KTPT3

KTPT4

KTPT5

KTPT6

KTPT7

KTPT8

KTPT9

KTPT10

KTPT11

KTPT12

KTPT13

KTPT14

KTPT15

KTPT16

KTPT17

KTPT18

KTPT19

KTPT20
Phát Lộc Đầu Năm 12 photos | 1725 view

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Tiệc chay 10 photos | 1491 view

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Phóng Sanh 23 photos | 3219 view

Lễ phóng sanh

Lễ phóng sanh

Cá phóng sanh

Cá phóng sanh

Cá phóng sinh

Cá phóng sinh

Đi phóng sanh cá

Đi phóng sanh cá

Đi phóng sanh cá

Đi phóng sanh cá

Đi phóng sanh cá

Phóng sanh cá

Phóng sanh cá

Phóng sanh cá

Phóng sanh cá

Phóng sanh cá

Chim phóng sanh

Chim phóng sanh

Chim phóng sanh

Chim phóng sanh

Phóng sanh chim

Phóng sanh chim

Phóng Sanh
Vu Lan 0 photos | 682 view
no image
 
This is an example of a HTML caption with a link.

Fan page Chùa Đức Hòa

HÌNH ẢNH ĐẠI LỄ HOA ĐĂNG

HÌNH ẢNH KHÓA TU PHẬT THẤT

HÌNH ẢNH TỪNG BƯỚC KINH HÀNH

HÌNH ẢNH PHÓNG SANH

Hình Ảnh Phát Lộc Đầu Năm

Hình ảnh của đêm Cầu An

Hình ảnh Tiệc chay