Trang chủ | Giới thiệu | Thống kê | RSS | Liên hệ
Kinh Diệt trừ phiền giận

Kinh Diệt trừ phiền giận

Đây là những điều tôi đã được nghe, hồi Bụt còn cư trú trong tu viện Cấp Cô Độc, rừng Thắng Lâm, tại thành Xá Vệ. Hôm ấy, Tôn giả Xá Lợi Phật nói với các vị khất sĩ: "Này các bạn đồng tu, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các vị về năm phương pháp diệt trừ phiền giận. Xin các bạn lắng nghe và chiêm nghiệm”.

Bookmark and Share

Đăng lúc: 31-07-2018 03:01:00 PM | Đã xem: 220 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch sử - Kinh sách , Kinh sách
Kinh cầu nguyện - Bình an cho tâm hồn

Kinh cầu nguyện - Bình an cho tâm hồn

Bài này không thuộc bên Mật mà thuộc bên Tịnh độ , thường hay được các Phật tử tụng đọc trong các đạo tràng sinh hoạt hàng tuần tại nhiều chùa. Lời lẽ giản dị, dễ đọc, xúc động, giúp chuyển hóa tâm chúng ta, đồng thời có tác dụng đem lại sự an lạc rất hiểu quả.

Bookmark and Share

Đăng lúc: 19-04-2018 12:23:00 PM | Đã xem: 296 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch sử - Kinh sách , Kinh sách
Tương Ưng Bộ Kinh - Chỉ có pháp khổ, không có người bị khổ

Tương Ưng Bộ Kinh - Chỉ có pháp khổ, không có người bị khổ

Cuộc đối đáp dưới đây giữa ác ma và Tỳ kheo ni Varija rất hay, rất đáng ghi nhớ và suy ngẫm, cho những ai muốn chấm dứt khổ đau, muốn hiểu chính xác sự thật "diệt đế" ở trong 4 Thánh đế (khổ, tập, diệt, đạo). Trích dẫn từ “Tương Ưng Bộ Kinh, Tương Ưng Tỳ Kheo Ni”

Bookmark and Share

Đăng lúc: 05-04-2018 10:56:00 PM | Đã xem: 274 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch sử - Kinh sách , Kinh sách
Mê Tín Chánh Tín

Mê Tín Chánh Tín

Mê tín và chánh tín là hai con đường tối sáng khác nhau. Nếu đi bên tối là không thấy bên sáng, nếu đi bên sáng thì không kẹt trong tối. Đạo Phật chủ trương chánh tín, không bao giờ chấp nhận mê tín. Do vì người truyền đạo không thông lý đạo, nên ghép những tập tục thế gian vào trong đạo, khiến người ta hiểu lầm đạo Phật mê tín. Bản chất của đạo Phật là trí tuệ, là giác ngộ, làm sao dung nạp được mê tín.

Bookmark and Share

Đăng lúc: 06-03-2018 12:57:00 AM | Đã xem: 519 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch sử - Kinh sách , Kinh sách
Kinh Thủ Lăng Nghiêm

Kinh Thủ Lăng Nghiêm

Kinh Thủ Lăng Nghiêm này được dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Hán vào đời nhà Đường Trung Quốc, do Sa môn Ấn Độ BẤT LA MẬT ĐẾ dịch nghĩa, Sa môn DI GIÀ THÍCH CA người nước U Trường dịch lời, Quan Chánh Nhị Đại Phu nhà Đường PHÒNG DUNG chấp bút.

Bookmark and Share

Đăng lúc: 10-10-2017 06:28:00 PM | Đã xem: 523 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch sử - Kinh sách , Kinh sách
Bố Thí Ba La Mật

Bố Thí Ba La Mật

Ba La Mật (paramità), Paramità dịch âm là Ba La Mật Đa. Nhưng ở đây chúng ta nói tắt là Ba La Mật (parami). ‘Para’ có nghĩa là bờ bên kia, ‘mi’ có nghĩa là đi đến. Bố thí Ba La Mật có nghĩa là băng qua con sông Bố thí (dànanadi) và đến được bờ bên kia. Chữ ‘đến được bờ bên kia’ quan trọng lắm. Vì sao? Vì có nhiều khi ta bắt đầu qua sông, nhưng đến nửa đường ta lại quay trở về, đó không gọi là Ba La Mật.

Bookmark and Share

Đăng lúc: 08-08-2017 10:08:00 AM | Đã xem: 529 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch sử - Kinh sách , Kinh sách
Phật Thích Ca nói về sự bố thí trong các kinh tạng

Phật Thích Ca nói về sự bố thí trong các kinh tạng

Nếu là phật tử, nên cúng dường những người tật bệnh như cúng dường chư Phật không khác. Trong 8 món phước điền, phước thăm bệnh là đứng đầu

Bookmark and Share

Đăng lúc: 08-08-2017 09:29:00 AM | Đã xem: 520 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch sử - Kinh sách , Kinh sách
Kinh Đại Bi Chú qua hình ảnh

Kinh Đại Bi Chú qua hình ảnh

Chú Đại Bi là chân ngôn của Bồ tát Quán Thế Âm. Trong các nghi thức tụng niệm cầu an, cầu siêu hay tụng kinh bộ hầu hết nơi phần mở đầu đều có trì niệm thần chú Đại Bi

Bookmark and Share

Đăng lúc: 03-04-2017 11:40:00 AM | Đã xem: 1084 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch sử - Kinh sách , Kinh sách
Lịch sử kết tập kinh, luật lần thứ tư

Lịch sử kết tập kinh, luật lần thứ tư

Mỗi ngày vua thỉnh một vị cao tăng vào cung thuyết pháp. Nhưng vua thấy quan điểm mỗi người một khác, không ai giống ai, nên rất băn khoăn, không biết làm sao để giải tỏa. Vì vậy vua liền thỉnh giáo Hiếp Tôn Giả (Parsva), Hiếp Tôn Giả liền thưa: "Tâu Đại vương, vì đức Như Lai nhập diệt trải qua năm tháng đã lâu, các đệ tử thường dựa theo quan điểm của thầy mình, có những nhận thức bất đồng, do đó mà sinh ra mâu thuẫn với nhau".

Bookmark and Share

Đăng lúc: 14-02-2017 04:42:00 AM | Đã xem: 708 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch sử - Kinh sách , Lịch sử , Kinh sách
KINH VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT

KINH VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT

Hán dịch: Tào Nguỵ, Pháp Sư Khương Tăng Khải Việt dịch: Việt Nam, Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

Bookmark and Share

Đăng lúc: 22-11-2016 04:19:00 AM | Đã xem: 669 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch sử - Kinh sách , Kinh sách
Phật Nói Kinh Vu Lan Bồn

Phật Nói Kinh Vu Lan Bồn

Kinh Vu Lan Bồn, Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu, Sám Vu Lan "Mục Liên Tôn Giả, Thay Phật tuyên hành, Gậy vàng vừa gõ, Cửa ngục băng thanh, Tội nhơn giải thoát, Tịnh Ðộ hóa sinh, Phúc huệ mãi an lành."

Bookmark and Share

Đăng lúc: 02-08-2016 05:57:00 AM | Đã xem: 997 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch sử - Kinh sách , Kinh sách
Kinh Lương Hoàng Sám

Kinh Lương Hoàng Sám

Các tội lỗi đã từ ba nghiệp phát sanh, nên người muốn dứt trừ hết tội lỗi, tất nhiên phải đem ba nghiệp ấy để sám hối, thì tội lỗi mới được thanh tịnh.

Bookmark and Share

Đăng lúc: 24-06-2016 09:35:00 PM | Đã xem: 914 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch sử - Kinh sách , Kinh sách
Kinh Từ Bi Thủy Sám

Kinh Từ Bi Thủy Sám

Thủy sám là tên tắt, do chính tác giả dùng trong văn. Tên tắt này gọi đủ là Từ bi thủy sám pháp. Sám pháp, gọi tắt là sám, nghĩa là phương pháp sám hối. Phương pháp này mệnh danh Từ bi thủy, gọi tắt là thủy, nghĩa là nước từ bi.

Bookmark and Share

Đăng lúc: 04-06-2016 09:39:00 PM | Đã xem: 873 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch sử - Kinh sách , Kinh sách
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Kinh Pháp Hoa là bộ kinh được nhiều người trên thế giới thọ trì, đọc tụng, lễ bái, thậm chí có người kính lạy từng chữ, từng câu trong bộ kinh này. Ngài Thái Hư đại sư đã khẳng định giá trị của bộ kinh Pháp Hoa rằng chưa thấy một bộ kinh nào được kính trọng như thế.

Bookmark and Share

Đăng lúc: 01-05-2016 04:22:00 AM | Đã xem: 1143 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch sử - Kinh sách , Kinh sách
Kinh Pháp Cú - Lời vàng Phật dạy

Kinh Pháp Cú - Lời vàng Phật dạy

KINH PHÁP CÚ là cuốn kinh chọn lọc những lời dạy của đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn tại thế. Suốt trong 45 năm thuyết pháp, đức Phật đã nói rất nhiều Pháp ngữ, bao gồm nghĩa lý thâm thiết để cởi mở nghiệp khổ cho chúng sanh mà đưa họ đến Niết-bàn an lạc.

Bookmark and Share

Đăng lúc: 16-04-2016 11:01:00 AM | Đã xem: 858 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch sử - Kinh sách , Kinh sách

Các tin khác

 
This is an example of a HTML caption with a link.
 Xem bản: Desktop | Mobile