Trang chủ | Giới thiệu | Thống kê | RSS | Liên hệ
Hiểu thế nào về minh và vô minh

Hiểu thế nào về minh và vô minh

Người học Phật hẳn ai cũng từng nghe biết thuật ngữ vô minh, nghĩa đen là si mê, tối tăm. Ngược lại với vô minh là minh, tức tuệ giác, sáng tỏ. Nhưng như thế nào là thật nghĩa của vô minh thì đến Tôn giả Câu-hi-la cũng bối rối, phải nhờ Tôn giả Xá-lợi-phất giải mã giùm.

Bookmark and Share

Đăng lúc: 31-07-2018 01:41:00 PM | Đã xem: 241 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Phật Học , Luật học
Du Già Bồ Tát Giới Bổn

Du Già Bồ Tát Giới Bổn

Các vị Bồ tát! sau khi đã thọ lãnh giới pháp thanh tịnh của Bồ tát, phải nên tự mình thường thường chuyên tâm cẩn thận suy ngẫm: "Đây là chỗ Bồ tát nên làm, đây là chỗ Bồ tát không nên làm". Suy ngẫm như vậy rồi, vì muốn thành tựu công hạnh Bồ tát, cần phải siêng năng tu tập, lại phải chú ý lắng nghe tạng Tố đát lãm, và tạng Ma đát lý ca của Bồ tát. Tùy theo điều đã nghe được mà siêng cần tu học.

Bookmark and Share

Đăng lúc: 08-02-2016 02:54:00 AM | Đã xem: 969 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Phật Học , Luật học
Bát Quan Trai Giới

Bát Quan Trai Giới

Trong "giới, định, huệ", thì giới là phần quan trọng, là phần căn bản. Nhờ giới, tâm mới định, tâm có định, huệ mới phát sanh, huệ có phát sanh mới dứt trừ được vô minh phiền não; vô minh phiền não có dứt trừ mới minh tâm kiến tánh và thành Phật.

Bookmark and Share

Đăng lúc: 03-02-2016 11:00:00 PM | Đã xem: 742 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Phật Học , Luật học
Các Cấp Độ Của Giới Pháp

Các Cấp Độ Của Giới Pháp

Trải qua nửa thế kỷ thuyết pháp độ sinh, Đức Đạo sư đã hóa độ đủ mọi hạng người, không phân biệt màu da, chủng tộc, giai cấp, sang hèn. Những đệ tử được Thế Tôn hóa độ, do căn cơ trình độ, tuổi tác, giới tính bất đồng, vì thế được chia thành 7 nhóm và được gọi là 7 chúng đệ tử của Phật.

Bookmark and Share

Đăng lúc: 03-02-2016 10:41:00 PM | Đã xem: 736 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Phật Học , Luật học
Giới Bản Năm Giới Tân Tu

Giới Bản Năm Giới Tân Tu

Ý thức được những khổ đau do sự giết chóc gây ra, con xin nguyện thực tập nuôi dưỡng tuệ giác Tương Tức và lòng Từ Bi để có thể bảo vệ sinh mạng của con người, của các loài động vật, thực vật và môi trường của sự sống

Bookmark and Share

Đăng lúc: 29-01-2016 10:49:00 PM | Đã xem: 776 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Phật Học , Luật học
Giới luật là cái gốc của chân tâm

Giới luật là cái gốc của chân tâm

“Qua sông sinh tử, giới làm thuyền bè”. Suốt cuộc đời thuyết pháp của mình đức Phật luôn đề cao Giới luật và coi đó là một trong những bài học quan trọng mà mỗi đệ tử cần nắm vững.

Bookmark and Share

Đăng lúc: 24-01-2016 07:44:00 PM | Đã xem: 1051 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Phật Học , Luật học , Phật học ứng dụng
Giải đáp thắc mắc về Giới luật Phật giáo

Giải đáp thắc mắc về Giới luật Phật giáo

..Đồ ăn mình ăn thừa không được đem bố thí cho tứ chúng, hễ bố thí đồ ăn thừa là phạm.

Bookmark and Share

Đăng lúc: 01-12-2015 08:17:00 PM | Đã xem: 853 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Luật học , Giáo Pháp - Sống Đạo
Niệm Phật, trì chú, tọa thiền

Niệm Phật, trì chú, tọa thiền

Tại sao người Phật tử phải tụng kinh, niệm Phật, trì chú và tọa thiền. Phật tử thường nghĩ rằng mình tu thì phải tụng kinh, niệm Phật, trì chú và tọa thiền. Tất cả những việc ấy là một hay khác, chúng ta nên thực hiện hết hay thực hiện từng phần ? Đó là nội dung buổi giảng hôm nay.

Bookmark and Share

Đăng lúc: 01-01-2014 02:21:00 AM | Đã xem: 950 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Phật Học , Luật học
 
This is an example of a HTML caption with a link.
 Xem bản: Desktop | Mobile