Trang chủ | Giới thiệu | Thống kê | RSS | Liên hệ
Tiêu nghiệp vãng sinh và đới nghiệp vãng sinh

Tiêu nghiệp vãng sinh và đới nghiệp vãng sinh

Gần đây nhiều nơi đã sôi nổi tranh luận về hai vấn đề liên quan đến Tịnh Độ tông. Một thuyết cho rằng muốn được vãng sinh cần phải tiêu trừ hết vọng nghiệp (tiêu nghiệp vãng sinh), một thuyết khác cho rằng không cần phải tiêu trừ hết vọng nghiệp mà có thể mang nghiệp vãng sinh (đới nghiệp vãng sinh). Cả hai thuyết đều có lí riêng, chẳng thể dung hòa.

Bookmark and Share

Đăng lúc: 23-11-2017 05:13:00 PM | Đã xem: 349 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Phật Học , Tịnh Độ Tông
Phật học vấn đáp liên quan đến pháp môn tịnh độ

Phật học vấn đáp liên quan đến pháp môn tịnh độ

Tịnh độ là pháp môn thuộc Phật giáo Đại thừa. Đã gọi là pháp môn thì thuộc phương tiện; Phật pháp có bao nhiêu pháp môn thì có bấy nhiêu phương tiện. Chư Phật ra đời cũng tùy theo căn cơ trình độ của chúng sinh mà khai mở nhiều phương tiện sai khác. Phương tiện là nhịp cầu đưa chúng sinh đến cứu cánh giác ngộ, giải thoát sinh tử.

Bookmark and Share

Đăng lúc: 26-12-2016 06:58:00 PM | Đã xem: 536 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Phật Học , Tịnh Độ Tông
Tịnh độ Thiền, pháp môn tu thành Phật

Tịnh độ Thiền, pháp môn tu thành Phật

Người tu Tịnh độ hiện nay muốn trừ nghi phải niệm Phật phải đạt được công phu thành phiến, tức là cảnh giới bất niệm tự niệm cũng là mức cạn nhất của Sự Nhất tâm bất loạn. Hay ít nhất cũng được thấy Phật A Di Đà hiện đến thọ ký cho biết trước ngày giờ vãng sinh

Bookmark and Share

Đăng lúc: 21-05-2016 07:38:00 PM | Đã xem: 674 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Phật Học , Tịnh Độ Tông
Thiền Tịnh không hai

Thiền Tịnh không hai

Đóa sen ở trong tim mình cũng là do tâm tạo ra. Đóa sen biểu tượng được cảnh Tịnh độ. Tịnh độ cũng do tâm mà địa ngục cũng do tâm. Chúng ta ai cũng biết địa ngục nóng như thế nào rồi. Chúng ta đã từng ở địa ngục, đã từng bị lửa giận, lửa phiền não, lửa tuyệt vọng đốt cháy.

Bookmark and Share

Đăng lúc: 27-04-2016 11:39:00 AM | Đã xem: 741 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Phật Học , Tịnh Độ Tông
Bước chuyển từ triết lý niệm Phật đến tín ngưỡng niệm Phật

Bước chuyển từ triết lý niệm Phật đến tín ngưỡng niệm Phật

Theo giáo lý Tịnh Độ Phật A Di Đà là vị Phật ánh sáng luôn soi chiếu thông suốt mọi cảnh giới, tiếp dẫn chúng sanh vãng sanh. Đại thừa triển khai chân lý Phật dạy với quan niệm Thế giới quan và Phật đà quan hoàn toàn không bị đóng khung trong quan niệm của Phật giáo Nguyên thủy. Niềm tin trọn vẹn về một bậc thầy giác ngộ viên mãn, đầy đủ oai lực từ bi và trí tuệ. Năng lực của Phật có từ trường rất mạnh đối với tâm thức người quán niệm. Người tu Tịnh Độ, cũng có niềm tin rằng bên ngoài có Phật A Di Đà, bên trong tâm mình có tánh Phật A Di Đà. Khi chưa giác ngộ thì còn bị phiền não che lấp tánh Di Đà, nay niệm Phật là phương tiện tuyệt vời để khôi phục tâm tánh ấy.

Bookmark and Share

Đăng lúc: 18-03-2016 11:03:00 PM | Đã xem: 867 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Phật Học , Tịnh Độ Tông
TỊNH ĐỘ NGŨ KINH

TỊNH ĐỘ NGŨ KINH

Trong Tịnh Độ Tông của hệ Trung Quốc các tổ truyền thừa từ xưa đến nay cuối đời ngài Ấn Quang Đại Sư tức là Tổ Tịnh Độ thứ 13 ở Trung Quốc thì Kinh mà người tu pháp môn Tịnh Độ có thể tìm hiểu gồm 5 Kinh. Đó là Kinh A Di Đà, Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, Kinh Thủ Lăng Nghiêm Chương Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông.

Bookmark and Share

Đăng lúc: 18-03-2016 10:21:00 PM | Đã xem: 2209 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tịnh Độ Tông , Lịch sử - Kinh sách , Kinh sách
Tịnh Độ trong lòng bàn tay

Tịnh Độ trong lòng bàn tay

Tịnh độ ở ngay tâm bình an của mình, thói quen sai làm mình sống không an, mình giận mình hờn đủ kiểu thì làm sao thấy được Tịnh độ ngay trong giây phút này được?

Bookmark and Share

Đăng lúc: 11-03-2016 07:59:00 PM | Đã xem: 992 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Phật Học , Tịnh Độ Tông
Tìm hiểu về 5 phương tiện pháp môn niệm Phật

Tìm hiểu về 5 phương tiện pháp môn niệm Phật

Phật dạy: “Nếu có người niệm Phật, nên biết người này cùng với Văn Thù Sư Lợi không khác” Thứ nhất định tâm thiền; Thứ hai là chế tâm thiền; Thứ ba chân thiền; Thứ tư phương tiện tùy duyên thiền; Thứ năm tức nhị biên phân biệt thiền.

Bookmark and Share

Đăng lúc: 11-01-2016 10:07:00 AM | Đã xem: 807 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Phật Học , Tịnh Độ Tông
Thiền Tịnh song tu

Thiền Tịnh song tu

Nếu chỉ tu theo Thiền tông thì không thể giải thoát khỏi sinh tử. Nếu chỉ tu theo tông Tịnh độ thì "muôn người tu, muôn người được vãng sinh". Vừa tham Thiền vừa niệm Phật thì như "hổ mọc sừng". "Không Thiền không Tịnh độ", là kẻ ác trong thế gian.

Bookmark and Share

Đăng lúc: 06-01-2016 09:12:00 PM | Đã xem: 1389 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thiền Tông , Tịnh Độ Tông , Giáo Pháp - Sống Đạo
Sáu Pháp Môn Mầu Nhiệm

Sáu Pháp Môn Mầu Nhiệm

Sáu pháp môn mầu nhiệm, Hán gọi là Lục diệu pháp môn. Nghĩa sáu phương pháp thực tập thiền quán, giúp ta đi vào cửa ngõ của định và tuệ, cửa ngõ giải thoát hay Niết bàn.

Bookmark and Share

Đăng lúc: 04-01-2016 10:19:00 PM | Đã xem: 794 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Phật Học , Tịnh Độ Tông
Tiếng niệm Phật - Mô Phật mọi lúc mọi nơi

Tiếng niệm Phật - Mô Phật mọi lúc mọi nơi

Sẽ không ngoa khi nói niệm Phật là câu cửa miệng của người Phật tử Việt Nam. Vì bất cứ nơi nào có bóng dáng Tăng Ni Phật tử và chùa viện thì ở đó tiếng niệm Phật - Mô Phật râm ran. Mà cũng lạ, tiếng niệm Phật của người Việt được vận dụng với nhiều âm điệu, ngữ cảnh và cách biểu cảm khác nhau nên hàm nghĩa vô cùng phong phú và đa dạng. Chính vì thế mà niệm Phật - Mô Phật trở nên thiết thân, ứng khẩu, mọi lúc mọi nơi.

Bookmark and Share

Đăng lúc: 02-01-2016 06:34:00 PM | Đã xem: 793 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Phật Học , Tịnh Độ Tông
Tịnh độ tông và pháp môn niệm Phật trong giáo pháp của Phật tổ

Tịnh độ tông và pháp môn niệm Phật trong giáo pháp của Phật tổ

Một đời giáo hóa của Đức Phật Thích Ca được khái quát hóa trong ngũ thời bát giáo mà theo ngài Trí Giả, Tổ sư sáng lập ra Tông Thiên Thai đã sử dụng ngũ thời để phân định trình tự thuyết pháp của đức Phật; dùng “Bát giáo” để phân biệt pháp môn được thuyết và nghi thức thuyết pháp.

Bookmark and Share

Đăng lúc: 19-12-2015 10:02:00 PM | Đã xem: 953 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Phật Học , Tịnh Độ Tông
Tịnh độ - Pháp môn dựa trên nền tảng tự lực

Tịnh độ - Pháp môn dựa trên nền tảng tự lực

Tịnh độ là pháp môn với căn bản là tu tập Tín, Nguyện, Hạnh để rồi nương nhờ Phật lực tiếp dẫn vãng sinh về thế giới Cực lạc. Vì có sự nương nhờ Phật lực tiếp độ vãng sinh, cho nên khi nói đến pháp môn Tịnh độ, không ít người nghĩ rằng đó là pháp môn dùng tha lực.

Bookmark and Share

Đăng lúc: 14-12-2015 07:13:00 PM | Đã xem: 733 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Phật Học , Tịnh Độ Tông
Hệ thống kinh A Hàm có nói đến 'Thế giới cực lạc' và pháp môn niệm Phật

Hệ thống kinh A Hàm có nói đến 'Thế giới cực lạc' và pháp môn niệm Phật

Pháp môn niệm Phật vi diệu này không chỉ Phật dạy cho các tỳ kheo, mà chư Phật còn dạy rộng khắp cho các chúng sinh hữu duyên, bao gồm cả chư thiên cũng biết đến pháp môn niệm Phật này. Đây đều là những đoạn kinh văn trong hệ kinh A Hàm, tuyệt đối không phải là hư cấu

Bookmark and Share

Đăng lúc: 09-12-2015 09:18:00 PM | Đã xem: 1259 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tịnh Độ Tông , Lịch sử - Kinh sách , Kinh sách
Bản ý của Tịnh Độ Tông

Bản ý của Tịnh Độ Tông

Người niệm Phật tuy đã phát khởi tín tâm dũng mãnh và công phu không gián đoạn, nhưng nếu tái sinh cõi Ta bà thì vẫn bị luân chuyển vì định huệ còn non kém, quả đức chưa hoàn mãn.

Bookmark and Share

Đăng lúc: 03-08-2015 10:16:00 PM | Đã xem: 1441 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tịnh Độ Tông , Lịch sử - Kinh sách , Lịch sử
 
This is an example of a HTML caption with a link.
 Xem bản: Desktop | Mobile