Trang chủ | Giới thiệu | Thống kê | RSS | Liên hệ
         
 


Thế Nào Là Tam Độc – Tham, Sân, Si? Cách Loại Bỏ Tham Sân Si?
Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 1420
Thích: 0
Không thích: 0
Tham, Sân, Si là ba thứ ác độc mang đau khổ đến cho con người, phá hoại mọi hạnh phúc an vui. Theo thứ tự thông thường của nó là Tham, Sân, Si; song đặt đúng trật tự từ gốc ra ngọn phải nói Si, Tham, Sân.
 
This is an example of a HTML caption with a link.